mrezhovi-uslugi

Мрежови услуги

Свързаността на компютрите, бързия достъп до информация, както и надеждната защита на информацията са ключови фактори в съвременния бизнес.
В тази сфера ДЕЗОН-БГ ЕООД предлага на своите клиенти услуги в областта на:
• консултиране и проектиране на информационни мрежи;
• изготвяне на проекти и количествени сметки за информационни мрежи
• изграждане на мрежи за пренос на данни;
• съхранение, защита, архивиране и възстановяване на данни;
• изгражданене на връзки и защитата им, между отдалечени офиси;
• осигуряване на свързаност с Internet и защита на вътрешната мрежа от неоторизиран достъп;
• профилактика и поддръжка на локални мрежи;
• доставка и конфигурация на мрежови компоненти;
• профилактика и поддръжка на локални мрежи;
• доставка и конфигурация на мрежови компоненти.

Фирма ДЕЗОН-БГ ЕООД разполага с екип специалисти с дългогодишен опит в изграждането, поддържането и администрирането на компютърни мрежи. Ние ще ви консултираме както при първончалното изграждане на вътрешната мрежа (в учреждения, офиси и др.) така и при поддръжката на съществуваща такава.
Някои от основните предимства при работа с фирма за поддръжка и изграждане на компютърни мрежи са:
• бърза реакция на екипа по поддръжка;
• осъвременяване и защита на мрежата, премахване на зловреден софтуер и инсталиране на нови приложения и продукти.